Aktivity - OKNO final

Podujatie ,,Veľa lásky“ pre zdravotne a mentálne postihnutých

S radosťou sme podporili ďalší ročník benefičného koncertu Veľa lásky pre osoby s mentálnym a zdravotným postihnutím, ktoré sa konalo na netradičnom mieste spoločenského centra Aula. V stredu 25. novembra 2020 uskutočnil už štvrtý ročník v najkrajších priestoroch v srdci centra Košíc, ktoré pripravilo Občianske združenie Milan Štefánik. I keď sa konalo v komornejšej atmosfére so…