Aktivity - OKNO final

Podujatie ,,Veľa lásky“ pre zdravotne a mentálne postihnutých

Podporili sme v poradí tretí ročník benefičného koncertu Veľa lásky pre osoby s mentálnym a zdravotným postihnutím v Štóse. Po podujatí sme dostali ďakovný list od pána Milana Štefánika: „Veľmi pekne Vám ďakujeme za podporu benefičného kultúrneho podujatia s názvom ,,Veľa lásky“, ktoré sme usporiadali aj vďaka Vašej pomoci dňa 27. novembra 2019 v Dome…