Naša firma MILANKO spol. s r.o. už niekoľko rokov využíva výrobu a služby spoločnosti OKNO FINAL. Jej hliníkové aj PVC výrobky sa osvedčili kvalitou a firma zabezpečuje aj rýchly záručný a pozáručný servis.

JUDr. Milan Tkáč – majiteľ

Firma DYNAMIK CONSTRUCTION s.r.o. spolupracovala na viacerých stavbách s  OKNO FINAL-om, ktorý bol na nich dodávateľom hliníkových fasád, okien a dverí. Táto firma vždy patrila medzi našich najspoľahlivejších dodávateľov čo sa týka plnenia termínov ale aj schopnosti aktívneho hľadania najvhodnejších konštrukčných riešení. Výsledkom sú pekné realizácie (napr. AgroBioTech Nitra, AVION Bratislava, SKC Foundry Štúrovo). Určite ju oslovíme aj pri ďalších stavbách.

Ing. Karol Okrajek – Projektový manažér

OKNO FINAL spol. s r.o. patrí už celé roky k najväčším odberateľom hliníkového systému Aliplast na Slovensku. Oceňujem u nich najmä silné personálne obsadenie v technickom oddelení čo sa následne odzrkadľuje v kvalite výstupov pre výrobu. OKNO FINAL kladie dôraz na kvalitu svojich výrobkov čo je pozitívne aj pre nás – dodávateľov ale v prvom rade pre zákazníkov OKNO FINAL-u.

Ing. Ernest Král – Country manager

Musíme vysloviť nesmierne potešenie z realizácie na našej stavbe. Projekt bol náročny ako na čas aj na realizáciu. Oceňujeme prístup a odborné poradenstvo. Realizácia síce mala mierne omeškanie, ale bolo z dôvodu nepriaznivého počasia, na čo sme boli upozornení dopredu, že takáto situácia môže nastať.

Areál R11