MINEBEA Košice

MINEBEA Košice, Pri letisku – vstup vieme vybaviť – fotografovanie možné len za prítomnosti povereného pracovníka Minebea aby sa zamedzilo fotenie technológií a bezpečnostných systémov – najväčšia realizácia Okno Finalu – hliník. konštrukcie za 700 tis. Eur – Japoncami požadovaná precíznosť a prepracovanie detailov

Podniková predajňa Rudolf Jelínek

Podniková predajňa Rudolf Jelínek – Starý Smokovec (prístavba hotela GRAND) – je to bežne prístupný objekt – architektonicky vydarená stavba s pomerne náročným konštrukčným riešením realizovaná v ťažkých zimných podmienkach – pre nás výborná referencia často sa objavujúca v médiách