oknofinal

Kontakty

Meno:
Váš e-mail:
Telefón:
Predmet:
Správa:

OKNO FINAL, spol .s.r.o.

Podskala 2/3241                                     

05201 Spišská Nová Ves

web: www.oknofinal.sk

         www.oknofinal.com

 

Ing. Ľubomír Mecko Jana Škutová
riaditeľ spoločnosti asistentka
Tel.: +421 (903) 602 254 Tel.:
+421 (911) 270 698
E-mail: oknofinal@oknofinal.sk E-mail: jana.skutova@oknofinal.sk
Ing. Bohumír Škuta Ing. Tomáš Kramár
riaditeľ divízie AL konštrukcií zástupca riaditeľa divízie AL konštrukcií
Tel.: +421 (948) 733 773 Tel.: +421 (948) 802 011
E-mail: bohumir.skuta@oknofinal.sk E-mail: tomas.kramar@oknofinal.sk


Peter Dunčko Jaroslav Klešč
konštruktér konštruktér - prípravár výroby
Tel.: +421 (948) 202 610 Tel.: +421 (948) 209 919
E-mail: peter.duncko@oknofinal.sk E-mail: jaroslav.klesc@oknofinal.sk
Ing. Jana Kramárová Michal Kramár
cenár - prípravár výroby vedúci výroby
Tel.: +421 (948) 602 808 Tel.: +421 (948) 778 799
E-mail: jana.kramarova@oknofinal.sk E-mail: michal.kramar@oknofinal.sk